Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.4.PU.2022
Tytuł:DOSTAWA FOTOMETRU DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Termin zgłoszeń:2022-07-13
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-05Załącznik nr 1 – Formularz Cenowo-Techniczny
22022-07-05Załącznik nr 2 – Formularz Oferta
32022-07-05Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42022-07-05Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-07-05Załącznik nr 5 – Formularz Wycofania oferty
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-05Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-07-08Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-07-14Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny