Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.29.2022
Tytuł:Świadczenie usług pocztowych
Termin zgłoszeń:2022-05-19
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-10załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22022-05-10załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32022-05-10załącznik nr 3: Formularz Cenowy
42022-05-10załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy
52022-05-10załącznik nr 5: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62022-05-10załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72022-05-10załącznik nr 7: Formularz Wycofanie Oferty
82022-05-10załącznik nr 8: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-10edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-05-17Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32022-05-17załącznik nr 1 do Informacji nr 1: poprawiony załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany 1
42022-05-17załącznik nr 2 do Informacji nr 1: poprawiony załącznik nr 2 do SWZ formularz OFERTA - zmodyfikowana 1
52022-05-17załącznik nr 3 do Informacji nr 1: poprawiony załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy - zmodyfikowane 1
62022-05-17edytowalna wersja załącznika nr 2 do Informacji nr 1: poprawiony załącznik nr 2 do SWZ formularz OFERTA - zmodyfikowana 1
72022-05-19Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
82022-05-19Informacja z otwarcia ofert
92022-05-25Informacja o wyniku postępowania
102022-06-23Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny