Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-23/2022
Tytuł:Zakup i dostawa stanowiska badawczego – Reaktor SBR z
Termin zgłoszeń:2022-05-09
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-29Informacja nr 1 - modyfikacja SWZ
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-28Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
22022-04-28Załącznik nr 2 - Formularz Oferta
32022-04-28Załącznik nr 3 - Formularz Cenowy
42022-04-28Załącznik nr 4 - IPU
52022-04-28Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
62022-04-28Edytowalne wersje załączników
72022-05-24Informacja o wyniku postępowania
82022-07-04Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny