Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.13.2022
Tytuł:Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Termin zgłoszeń:2022-04-01
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-03-17załącznik nr 1A: Opis przedmiotu zamówienia - Część 1
22022-03-17załącznik nr 1B: Opis przedmiotu zamówienia - Część 2
32022-03-17załącznik nr 1C: Opis przedmiotu zamówienia - Część 3
42022-03-17załącznik nr 2: Formularz OFERTA
52022-03-17załącznik nr 3A: formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 1
62022-03-17załącznik nr 3B: formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 2
72022-03-17załącznik nr 3C: formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 3
82022-03-17załącznik nr 4A: Projektowane postanowienia umowy - Część 1 i Część 2
92022-03-17załącznik nr 4B: Projektowane postanowienia umowy - Część 3
102022-03-17załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępoiwaniu
112022-03-17załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
122022-03-17załącznik nr 7: Zestawienie szkodowości Uniwersytetu Zielonogórskiego
132022-03-17załącznik nr 8: Dane dodatkowe
142022-03-17załącznik nr 9: Formularz Wycofanie OFERTY
152022-03-17załącznik nr 10: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-03-17edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-03-23Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi; modyfikacja
32022-03-23załącznik nr 1 do Informacji nr 1: poprawiony załącznik nr 4A do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - Część 1 i 2 - zmodyfikowany 1
42022-03-23załącznik nr 2 do Informacji nr 1: poprawiony załącznik nr 4B do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - Część 3 - zmodyfikowany 1
52022-03-23załącznik nr 3 do Informacji nr 1: załącznik do odpowiedzi na Pytanie 19
62022-03-23Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
72022-03-25Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
82022-03-25załącznik do Informacji nr 2 - zdjęcia poglądowe obiektów
92022-04-01Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
102022-04-01Informacja z otwarcia ofert
112022-04-11Informacja o wyniku postępowania
122022-05-02Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny