Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-125/2021
Tytuł:Na dostawę wyposażenia Domu Studenckiego „Rzepicha” Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2022-01-25
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-01-18Załączniki nr 1.1-17 - Opisy Przedmiotów Zamówienia
22022-01-18Załącznik nr 2 - Formularz Oferta
32022-01-18Załączniki nr 3.1-17 - Formularze cenowe
42022-01-18Załącznik nr 4 - Projektowane Postanowienia Umowy
52022-01-18Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykluczenie
62022-01-18Wersje edytowalne formularzy
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-02-17Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny