Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.78.2021
Tytuł:DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO II
Termin zgłoszeń:2021-11-24
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-15załącznik nr 1.1 – Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1
22021-11-15załącznik nr 1.2 – Formularz Cenowo-Techniczny – Część 2
32021-11-15załącznik nr 1.3 – Formularz Cenowo-Techniczny – Część 3
42021-11-15załącznik nr 1.4 – Formularz Cenowo-Techniczny – Część 4
52021-11-15załącznik nr 2 – formularz Oferta
62021-11-15załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
72021-11-15załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
82021-11-15załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92021-11-15załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
102021-11-15załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-15Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-11-19Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32021-11-19załącznik do Informacji nr 1: poprawiony Załącznik nr 1.1 do SWZ- Formularz Cenowo – Techniczny – Część 1 – zmodyfikowany 1
42021-11-19edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 1: poprawiony Załącznik nr 1.1 do SWZ- Formularz Cenowo – Techniczny – Część 1 – zmodyfikowany 1
52021-11-22Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
62021-11-24Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
72021-11-24Informacja z otwarcia ofert
82021-12-02Informacja o wyniku postępowania
92021-12-21Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny