Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.69.2021
Tytuł:DOSTAWA STOŁU DO NAUKI ANATOMII
Termin zgłoszeń:2021-11-18
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-08załącznik nr 1 – Formularz Cenowo-Techniczny
22021-11-08załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-11-08załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-11-08załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52021-11-08załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-11-08załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72021-11-08załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-08Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-11-12Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-11-18Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
42021-11-18Informacja z otwarcia ofert
52021-11-25Informacja o wyniku postępowania
62021-12-10Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny