Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.57.2021
Tytuł:WYDANIE 4 POZYCJI KSIĄŻKOWYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA CYKL „PLANETA MŁODYCH” ZAWIERAJĄCYCH WYNIKI PROJEKTU: „INTERDYSCYPLINARNA I KOMPARATYSTYCZNA DIAGNOZA PROBLEMÓW WTÓRNYCH WYŁANIAJĄCYCH SIĘ W POSTAWACH I ZACHOWANIACH WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY W KONSEKWENCJI PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19, W PERSPEKTYWIE INDYWIDUALNEJ I WSPÓLNOTOWEJ
Termin zgłoszeń:2021-09-09
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-01Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22021-09-01Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-09-01Załącznik nr 3. – Formularz Cenowy
42021-09-01Załącznik nr 4– Projektowane postanowienia umowy
52021-09-01Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62021-09-01Załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72021-09-01Załącznik nr 7– formularz Wycofanie OFERTY
82021-09-01Załącznik nr 8– Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-01Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-09-09Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-09-09Informacja z otwarcia ofert
42021-09-20Informacja o wyniku postępowania
52021-10-08Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny