Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.24.2021
Tytuł:Dostawa ultramikrotomu z wyposażeniem
Termin zgłoszeń:2021-07-09
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-25załącznik nr 1: Formularz Cenowo-Techniczny
22021-06-25załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32021-06-25załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42021-06-25załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52021-06-25załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-06-25załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
72021-06-25załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-25edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-07-02Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32021-07-09Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
42021-07-09Informacja z otwarcia ofert
52021-07-09Oferta złożona w przedmiotym postępowaniu
62021-07-14Informacja o wyniku postępowania
72021-07-16Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny