Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-11/2020
Tytuł:Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Termin zgłoszeń:2020-04-08
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-03-13załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22020-03-13załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-03-13załącznik nr 3A: Formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 1
42020-03-13załącznik nr 3B: Formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 2
52020-03-13załącznik nr 3C: Formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 3
62020-03-13załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
72020-03-13załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
82020-03-13załącznik nr 6A: Istotne postanowienia umowy - Część 1 i 2
92020-03-13załącznik nr 6B: Istotne postanowienia umowy - Część 3
102020-03-13załącznik nr 7: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
112020-03-13załącznik nr 8: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
122020-03-13załącznik nr 9: Ewidencja obcych środków trwałych powierzonych Uniwersytetowi Zielonogórskiemu
132020-03-13załącznik nr 10A: Ocena ryzyka pożaru - z wyłączeniem Filii w Sulechowie
142020-03-13załącznik nr 10B: Ocena ryzyka pożaru - Filia w Sulechowie
152020-03-13załącznik nr 11: Zestawienie szkodowości Uniwersytetu Zielonogórskiego
162020-03-13załącznik nr 12: Dane dodatkowe
172020-03-13załącznik nr 13A: Dane dotyczące budynków - z wyłączeniem Filii w Sulechowie
182020-03-13załącznik nr 13B: Dane dotyczące budynków - Filia w Sulechowi
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-03-13edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-03-19Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32020-03-19załącznik nr 1 do Informacji nr 1: zmodyfikowany załącznik nr 3A do SIWZ Formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 1 zmodyfikowe 1
42020-03-19załącznik nr 2 do Informacji nr 1: zmodyfikowany załącznik nr 3B do SIWZ Formularz Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Część 2 zmodyfikowe 1
52020-03-19edytowalne wersje załączników do Informacji nr 1
62020-03-19Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
72020-03-24Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
82020-03-25Informacja nr 3: Modyfikacja SIWZ
92020-03-25załącznik nr 1 do Informacji nr 3: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zmodyfikowany 1
102020-03-25załącznik nr 2 do Informacji nr 3: Załącznik nr 14 do SIWZ - Identyfikator Postępowania - nowy załącznik
112020-03-25załącznik nr 3 do Informacji nr 3: Załącznik nr 15 do SIWZ - Klucz Publiczny - nowy załącznik
122020-03-25Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o Zamówieniu 2
132020-03-26Informacja nr 4: Pytania i odpowiedzi
142020-04-01Informacja nr 5: Zmiana godzin pracy Kancelarii Ogólnej
152020-04-08Informacja z otwarcia ofert
162020-04-16Informacja o wyniku postępowania
172020-05-08Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny