Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-03/2020
Tytuł:ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UZ ORAZ FILII UZ W SULECHOWIE
Termin zgłoszeń:2020-02-28
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-02-19Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
22020-02-19Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2
32020-02-19Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
42020-02-19Załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy – Część 1
52020-02-19Załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy – Część 2
62020-02-19Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
72020-02-19Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-02-19Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-03-03Informacja o wynikach
32020-03-27Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny