Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-73/2019
Tytuł:DOSTAWA URZĄDZEŃ UPS ORAZ PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH Z DODATKOWYMI MODUŁAMI I OKABLOWANIEM
Termin zgłoszeń:2019-12-05
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-11-28Załącznik nr 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia Przełączniki
22019-11-28Załącznik nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia UPS
32019-11-28Załącznik nr 2 - Formularz oferta
42019-11-28Załącznik nr 3.1 - Formularz cenowy
52019-11-28Załącznik nr 3.2 - Formularz cenowy
62019-11-28Załącznik nr 4 - IPU Przełączniki i UPS
72019-11-28Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykluczenie
82019-11-28Załączniki - wersje edytowalne
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-12-03Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
22019-12-03załącznik nr 1 do Informacji nr 1: SIWZ zmodyfikowane 1
32019-12-03załącznik nr 2 do Informacji nr 1: Formularz OFERTA zmodyfikowane 1
42019-12-03załącznik nr 3 do Informacji nr 1: Załącznik nr 3.1 do SIWZ Formularz cenowy zmodyfikowane 1
52019-12-03załącznik nr 4 do Informacji nr 1: Załącznik nr 3.2 do SIWZ Formularz cenowy zmodyfikowane 1
62019-12-03zmodyfikowane edytowalne załączniki do SIWZ
72019-12-09Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny