Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-37/A/2019
Tytuł:PRZEPROWADZENIE WIZYT STUDYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Termin zgłoszeń:2019-06-07
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-05-30Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
22019-05-30Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2
32019-05-30Załącznik nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 3
42019-05-30Załącznik nr 1.4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 4
52019-05-30Załącznik nr 2 – formularz Oferta
62019-05-30Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
72019-05-30Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
82019-05-30Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-05-30Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-06-11Informacja o wynikach
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny